Historie

Stadskasteel

Historie

Terwijl Utrecht nog voornamelijk bestond uit houten huisjes met rieten daken, liet de steenrijke familie Zoudenbalch rond het jaar 1280 aan de Oudegracht een versterkt stenen kasteel bouwen. Iets meer dan een eeuw later kwam het stadskasteel, dat een baken was voor iedereen die Utrecht van verre naderde, in handen van de familie Van Houdaen. Zo komt het kasteel aan zijn naam. In de loop der eeuwen is het kasteel bewoond door verschillende voorname families, die er ieder hun stempel op hebben gedrukt. De feest- en vergaderzalen en het zelfgebrouwen bier van Oudaen zijn naar deze families vernoemd. Al ruim 30 jaar is Oudaen één van de meest bijzondere – zo niet aller-bijzonderste – horecaplekken in de binnenstad van Utrecht.

Brouwerij

Historie

In de middeleeuwen was schoon drinkwater schaars en waren thee, koffie, limonade en wijn alleen voor de rijken weggelegd. Bier, dat door het koken tijdens het brouwproces geen bacteriën bevatte, was voor iedereen. In 1610 waren er 22 brouwerijen in Utrecht, die voor het merendeel aan de Oudegracht lagen. In 1674 waren het er nog maar 14, tot er aan het eind van de 18e eeuw nog slechts 2 brouwerijen overbleven. Toen er in 1986 in de werfkelder van Stadskasteel Oudaen weer een brouwerij gevestigd werd, was het bier na 93 jaar terug aan de Oudegracht!

Heden

Historie

Na bijna 15 jaar wordt Stadskasteel Oudaen overgenomen door de buren van het kasteel aan de Oudegracht, de eigenaren van PK Bar & Kitchen. Zij besluiten het ietwat verouderde stadskasteel om te toveren tot ‘Oudaen 2.0’.

Overname

Historie

Peter Elzendoorn en Ireen Ophof zagen hun kans schoon toen Krasnapolsky het stadskasteel op een discrete manier los probeerde te laten en nemen Oudaen over.

Krasnapolsky

Historie

Stadskasteel Oudaen gaat over van particulier eigendom naar Krasnapolsky NV/NH Hotels. Het bleek al snel dat de hotelkamers minder makkelijk verhuurd werden dan gedacht.

Na een grondige restauratie die bijna twee jaar heeft geduurd, wordt Stadskasteel Oudaen een horecagelegenheid.

Gemeente Utrecht

Historie

De Gemeente Utrecht koopt Stadskasteel Oudaen en richt in hetzelfde jaar een stichting op. Deze stichting wordt verantwoordelijk voor de restauratie en instandhouding van het stadskasteel.

Utrechts
Monument

Historie

Omdat studentenvereniging Veritas de noodzakelijke restauraties niet kon uitvoeren, ontfermt het Utrechts Monumentfonds zich over Stadskasteel Oudaen.

Restauratie

Historie

Studentenvereniging Veritas kreeg de unieke kans het stadskasteel voor slechts 1 euro op te kopen. Daar zat wel een voorwaarde aan vast: het noodzakelijke restauratie- en verbouwingsplan moest worden uitgevoerd. Dit bleek financieel niet haalbaar te zijn voor de vereniging.

Oude
mannen en vrouwenhuis

Historie

In de 18e eeuw werd het kasteel een bejaardentehuis, waar zo’n 160 arme stadsbewoners terecht konden. Er kwam een ziekenzaal en in wat nu het restaurant is, werden slaapzalen gebouwd. Kijk maar eens op de gevel, daar staat altijd nog ‘Oude Mannen en Vrouwen Huis’

Fusie

Historie

Het hoofdhuis en noordelijke zijhuis werden tot een eenheid gemaakt. Hierdoor kreeg de gevel van het stadskasteel het uiterlijk dat we nog altijd kennen.

In 1576 had het kasteel het zwaar te verduren: de Spanjaarden vuurden tijdens de Tachtigjarige Oorlog vanuit Kasteel Vredenburg kanonskogels af. In 1580 werd de schade aan de achtergevel van het kasteel hersteld. Enkele kogels die nog altijd ingemetseld zitten, herinneren aan deze roerige periode.

Adel

Historie

Ongeveer een eeuw na de bouw, in 1395, komt het kasteel in handen van de familie Van Houdaen. Zo komt het kasteel aan zijn naam. In de eeuwen die volgen, bewonen verschillende adellijke families het kasteel. Iedere familie drukt een eigen stempel op het kasteel. Zo werd het huis werd uitgebreid met meerdere kleine huizen, die tegen het hoofdhuis aangebouwd werden.

Het begin

Historie

Terwijl Utrecht nog voornamelijk bestond uit houten huisjes met rieten daken, liet de steenrijke familie Zoudenbalch rond het jaar 1280 aan de Oudegracht een versterkt stenen kasteel bouwen. Het stadskasteel was een baken voor iedereen die Utrecht van verre naderde.