aktie

*rondleiding minimaal 10 personen

1
5

BrouwerijIn de Middeleeuwen telde Utrecht ongeveer dertig bierbrouwerijen. Deze brouwerijen lagen bijna allemaal aan de Oudegracht, die destijds - via een zijtak van de Rijn- in verbinding stond met de Noordzee. Rond 1930 verdwenen de laatste brouwerijen uit Utrecht. Pas in 1990 werd de brouwtraditie aan de Oudegracht in ere hersteld met de komst van de Utrechtse stadsbrouwerij, gevestigd in de gewelven van Stadskasteel Oudaen.
Hoewel de Oudaen tot de kleinere brouwerijen hoort, is het een modern bedrijf. Per jaar wordt hier circa 75.000 liter bier geproduceerd.