Actievoorwaarden Adventkalender Oudaen
  1. De Adventkalender wordt u aangeboden door Oudaen B.V., gevestigd aan de Oudegracht 99, 3511 AE te Utrecht (hierna: Oudaen).
  2. Deelname aan de Adventkalender 2017 vindt plaats door middel van inschrijving op de nieuwsbrief van Oudaen. Deze kan ten alle tijden worden stilgezet door uitschrijving van de nieuwsbrief.
  3. De adventkalender loopt van 1 december 2017 t/m 24 december 2017. De acties verschillen per dag en zijn alleen geldig op de dag van mailing.
  4. Oudaen behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op oudaen.nl/actievoorwaarden.
  5. Deelnemers die misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
  6. Oudaen is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
  7. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Oudaen.
  8. In het geval u een opmerking, vraag of klacht heeft over deze actie kunt u contact opnemen met Oudaen via 030- 231 1864 of via info@oudaen.nl .
  9. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer akkoord te gaan met bovengenoemde actievoorwaarden. Deze zijn te vinden op oudaen.nl/actievoorwaarden